Cookies 🍪

Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben.

VHZ groep

Europrovyl heeft als eerste de cat. 1 productiekaarten in de NMD!

Categorie 1 productiekaarten in de Nationale Milieu Database behaald!

Het opstellen van categorie 1 productkaarten is één van de initiatieven die passen binnen de ambitie van ons moederbedrijf VHZ om leverancier te zijn van de meest duurzame kozijnoplossingen in Nederland.

Het opstellen van categorie 1 productkaarten is één van de initiatieven die passen binnen de ambitie van ons moederbedrijf VHZ om leverancier te zijn van de meest duurzame kozijnoplossingen in Nederland. VHZ wil met haar werkmaatschappijen bijdragen aan een volledig circulaire bouweconomie in 2050. Naast verduurzaming van de productielocaties met als uiteindelijk doel CO2 neutrale fabricage wil VHZ toepassing van fossiele grondstoffen versneld afbouwen en zet ze in op producten met een hoger aandeel secundair materiaal. De inschrijving in de NMD is in dit verband een logische stap.

Een categorie 1 productkaart geeft een veel gedetailleerder beeld van de milieuprestatie van een kunststof kozijn dan een categorie 3 productkaart. Een categorie 3 productkaart baseert zich op algemene merkongebonden referentiedata, terwijl een categorie 1 productkaart altijd is gebaseerd op merkgebonden data van de fabrikant van een specifiek product.

Door als eerste fabrikant van kunststof kozijnen categorie 1 productkaarten beschikbaar te stellen willen wij de milieuprestaties van onze eigen producten inzichtelijk maken en daarmee bijdragen aan een verlaging van de MPG-score (Milieu Prestatie Gebouwen) van nieuwe kantoorgebouwen en nieuwbouwwoningen.

Het opstellen van een categorie 1 productkaart is een zeer complex en nauwkeurig proces dat wordt uitgevoerd volgens een aantal internationale standaarden. Wij werkten bij de uitvoering samen met NIBE Consultancy voor de levenscyclusanalyse (LCA) en Aveco de Bondt voor de onafhankelijke toetsing.

Plaatsing in de NMD is nodig om bouwers en andere belanghebbenden in staat te stellen om met de data te rekenen voor hun nieuwbouwprojecten in lijn met het Bouwbesluit. De kunststof kozijnen van Europrovyl dragen dankzij de lage, en daarmee gunstige MKI-score bij aan de MPG-score voor nieuwe kantoorgebouwen en nieuwbouwwoningen. De huidige MKI-scores van Europrovyl liggen lager dan houten buitenkozijnen in een vergelijk over een exploitatie van 75 jaar. Deze lage MKI-scores zijn echter niet het einddoel, maar een startpunt voor nog verdere verlaging van de milieuprestatie van kunststof kozijnen.

In veel Europese landen is het reeds verplicht om categorie 1 productkaarten te registreren. In Nederland geldt deze verplichting nog niet, maar stimuleert de overheid fabrikanten en leveranciers om categorie 1 productkaarten te laten opstellen en te laten opnemen in de NMD. Alleen dan ontstaat er een gelijk speelveld waarin de milieuprestaties op een transparante wijze inzichtelijk worden gemaakt en met elkaar vergeleken kunnen worden.