VHZ groep

Duurzame ambities & doelen

Duurzame ambities & doelen

We willen in ons werk graag van blijvende waarde zijn voor onze klanten, onze medewerkers en de samenleving. Daarom houden wij bij al onze activiteiten rekening met de impact ervan op onze omgeving. We opereren voorbij de waan van de dag, met de blik op morgen.

We streven naar een werkelijke bijdrage aan een betere wereld voor de generaties na ons. Daarom hebben wij in kaart gebracht in welke onderdelen van onze bedrijfsvoering we impactvolle veranderingen kunnen doorvoeren. Dat heeft geleid tot een model met drie pijlers; Leefomgeving, Mens en maatschappij en Toekomstbestendig ondernemen.

Leefomgeving

Als samenleving staan we voor grote vraagstukken rondom duurzaamheid. Het verbruik en de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen worden afgebouwd. En vanaf 2050 moet de Nederlandse economie 100 procent circulair zijn. Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid. We dringen onze CO2-uitstoot maximaal terug door enerzijds energie te besparen en anderzijds groene energie in te zetten.

Onze producten zijn uitermate geschikt voor duurzaam bouwen. Een kunststof kozijn heeft een levensduur van minimaal vijftig jaar en kan minstens tien keer gerecycled worden. Hierdoor loopt de levenscyclus op tot wel vijfhonderd jaar. Dit is voor ons echter niet genoeg. We blijven continu innoveren voor de meest duurzame en circulaire oplossingen.

Circulaire processen

Ons doel is om uiteindelijk geen nieuwe grondstoffen meer te gebruiken bij het produceren van kozijnen. Sinds kort hebben we het circulaire kozijn in ons assortiment, gemaakt van 100% gerecycled materiaal. Ook zijn onze processen circulair ingericht: al het zaagafval en reststukken worden gerecycled tot nieuwe grondstof voor de vervaardiging van kozijnprofielen. Dat doen we ook met kozijnen die vervangen worden (end of life).

We reduceren afvalstromen in het gehele bedrijfsproces. In de productie, onder meer door de machines optimaal af te stellen. Maar ook op kantoor, waar we zo min mogelijk printen.

We doen wat we doen om uiteindelijk een bijdrage te leveren aan een beter leefbare omgeving. Want we streven naar 100% comfortabel wonen voor onze klanten die voor duurzame kunststof kozijnen hebben gekozen. Kortom; goed geïsoleerd, veilig en comfortabel kunnen wonen en leven.

Mens en Maatschappij


Veiligheid staat bij ons op één. Wij willen dat onze werknemers en samenwerkingspartners veilig hun werk kunnen doen en aan het einde van de werkdag gezond thuiskomen. Daarom werken we met de Veiligheidsladder, een instrument om het bewustzijn van en de betrokkenheid bij werkveiligheid te vergroten. Zo streven we naar het hoogste veiligheidsniveau in onze fabrieken en op de bouwplaatsen.

Open en informeel

Wij dragen niet alleen zorg voor de veiligheid, maar ook voor de gezondheid van onze medewerkers. We zorgen voor ergonomische werkplekken en een fijne werkomgeving. We investeren in groei en ontwikkeling van onze medewerkers en hechten veel belang aan een open en informele bedrijfscultuur waarin met respect en vertrouwen wordt samengewerkt.

We vinden het belangrijk om te investeren in en betrokken te zijn bij lokale en economische ontwikkelingen. We sponsoren lokale initiatieven die maatschappelijke relevantie hebben, werken samen met onderwijsinstellingen en bieden stageplekken en traineeships aan.

Toekomstbestendig ondernemen


We richten ons op de toekomst en zorgen ervoor dat we klaar zijn voor veranderingen. De basis is financiële stabiliteit, zodat we onze ambities waar kunnen maken. We gaan voor langdurige samenwerkingsverbanden met onze klanten en partners. Openheid, heldere afspraken en persoonlijk zakendoen zijn hierbij onze uitgangspunten.

Positieve impact

We investeren continu voor - én samen met - onze klanten en leveranciers in de ontwikkeling van nieuwe duurzame oplossingen voor (toekomstige) bewoners. We onderzoeken doorlopend hoe we onze processen, producten en de manier van samenwerken kunnen verbeteren. Zo blijven we leren over het vergroten van onze positieve impact. Daarbij leggen we de lat hoog: we stellen steeds nieuwe doelen om te blijven bouwen aan een duurzame en een fijne leefomgeving.