VHZ groep
Zonnepanelen voor duurzaamheid van het pand.

Duurzame prestaties

‘Meten is weten’ is essentieel in de bouw, maar natuurlijk ook in het bijhouden van onze duurzame prestaties.

Een duurzame koers ingeslagen

Alles wat je doet moet een gezonde impact hebben. Wij willen een betere leefomgeving voor toekomstige generaties creëren. We hebben daarom sterke ambities gedefinieerd; wij gaan voor 100% hergebruik, 100% uitstootvrij en we willen dat eindgebruikers 100% comfortabel kunnen wonen. Wij nemen je graag mee in onze stappen om deze ambities te bereiken.

Circulariteitsmodel

Wij hebben een eigen circulariteitsmodel gemaakt: hoe verhouden de verschillende begrippen zich tot elkaar en tot de circulaire bouweconomie? Het geeft inzicht en de samenhang wordt duidelijker, van afvalmanagement tot CO2 footprint en van levenscyclusanalyse tot Nationale Milieudatabase. Hiermee kunnen we heldere doelstellingen maken en activiteiten ondernemen om onze duurzame prestaties te verbeteren.

Halvering van reststromen

In 2022 was één van de eerste resultaten van het inzetten van onze duurzame koers dat onze reststromen zijn gehalveerd. Puur door met leveranciers in gesprek te gaan. Het verpakkingsmateriaal wordt mee teruggenomen om te hergebruiken, al het zaagafval wordt opnieuw ingezet en ook worden alle oude kunststof kozijnen opnieuw gebruikt als grondstof voor nieuwe producten.

Groen gecertificeerd

VHZ heeft het CO2-prestatieladder-certificaat niveau 3 behaald. Dit geeft ons inzicht in hoeveel CO2 we uitstoten, zodat wij ook kunnen zien waar we nog uitstoot kunnen verminderen en hier actief acties voor kunnen nemen.

Categorie 1 inschrijving productenkaarten NMD

Met Europrovyl zijn wij koploper in de markt op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Wij zijn dan ook supertrots dat Europrovyl als eerste (kunststof) kozijnenproducent in Nederland een inschrijving van productkaart 1 van de Nationale Milieudatabase heeft behaald. Daarnaast werken wij aan meer inschrijvingen van onze dochterbedrijven.

Fossielvrij PVC

Bio-attributed PVC is een nieuwe ontwikkeling waarbij de fossiele grondstof wordt vervangen door een hernieuwbaar alternatief: restmateriaal uit duurzame bos- en landbouw. Dit maakt het materiaal vele malen duurzamer dan het traditionele PVC, met een CO2-besparing tot wel 90%, zonder in te hoeven boeten aan kwaliteit. Het is niet eerder toegepast in de kozijnindustrie, dus wij zijn trots op deze duurzame primeur. Door de toepassing van deze innovatie kunnen we de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen verminderen en de duurzaamheid van de kunststofindustrie vergroten.

Waardebehoud door innovatie

Kunststof leent zich voor remontabiliteit en in het slechtste geval weer voor recyclebaarheid. Zelfs kozijnen uit de jaren '70 gaan weer retour naar onze profielproducenten, die er weer nieuwe profielen van maken. We kunnen kunststof kozijnen zo tot wel 10 keer opnieuw inzetten. Waardebehoud staat daarbij voorop. Daarom hebben wij ook Kozijn Service Nederland aan onze groep toegevoegd. Hiermee kunnen we onze klanten helpen met het onderhoud en reparaties om zo de levensduur verder te verlengen.