VHZ groep

Groen gecertificeerd

Zonnepanelen voor duurzaamheid van het pand.

Groen gecertificeerd

VHZ heeft het CO2-prestatieladder-certificaat niveau 3 behaald. Dit geeft ons inzicht in hoeveel CO2 we uitstoten, zodat wij ook kunnen zien waar we nog uitstoot kunnen verminderen en hier actief acties voor kunnen nemen.

De CO2-prestatieladder geeft ons inzicht in hoeveel we uitstoten, zodat wij ook kunnen zien waar we uitstoot kunnen verminderen. Zo kan er binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten nog veel energie worden bespaard door efficiënt gebruik te maken van duurzame materialen en duurzame energie.

We zijn in 2021 begonnen met het inventariseren van onze uitstoot en hebben daar meteen reductiedoelen aan gekoppeld. Onze emissies en korte termijn doelen zijn nu als volgt:

Reductiedoelen CO2-uitstoot

Type 2021 2022 Doel 2022 Doel 2023 Doel 2024
Directe emissies 9,8 8,47 5% reductie 10% reductie 15% reductie
Indirecte emissies 7,30 0,05 50% reductie 80% reductie 90% reductie
Emissies in tonnen per miljoen euro omzet

Directe emissies zijn de door eigen organisatie gebruikte gassen en brandstoffen (gas voor verwarming van de panden, gas voor heftrucks, enzovoort). Indirecte emissies ontstaan door de opwekking van elektriciteit die wij gebruiken (de emissies van de energieleverancier). Onder de indirecte emissies vallen volgens de norm ook kilometervergoedingen.

De eerste stap, het doel voor 2022, hebben wij behaald. De grootste reductie hebben wij bereikt, doordat we zijn overgegaan op 100% groene stroom uit Nederland. Verder zijn we gefaseerd bezig het wagenpark te verduurzamen en zijn we bezig met het verlagen van ons gasverbruik. In de komende jaren zetten we de reductie van CO2-uitstoot ten opzichte van het jaar 2021 door. Zo komen we steeds dichterbij 100% uitstootvrij!

Keteninitiatieven

Naast de certificering van de CO2-prestatieladder werkt VHZ samen met andere partijen aan duurzame kunststof kozijnoplossingen. Binnen dit keteninitiatief willen wij samen met andere partijen stappen zetten die de milieudruk van ons product en proces verder verlaagt.