VHZ groep
Duurzame kunststof kozijnen.

Duurzame ambities & doelen

Met onze duurzame kozijnoplossingen streven we naar een toekomstbestendige wereld voor de komende generaties.

Duurzaam duurt het langst

Duurzaam bouwen is in onze ogen niet ‘de omgeving zo min mogelijk belasten’. We streven naar een werkelijke bijdrage aan een betere wereld, voor de generaties na ons. Met duurzame kozijnoplossingen willen we een betere leefomgeving voor toekomstige generaties creëren. Dat doen we met kunststof kozijnen van UPVC. Want die hebben unieke kenmerken: duurzaam, circulair, een lange levensduur, nauwelijks onderhoud en heel betaalbaar. ‘Kozijnen voor het leven’ noemen we dat.


Hier staan we voor

We willen in ons werk graag van blijvende waarde zijn voor onze klanten, onze medewerkers en de samenleving. Daarom houden wij bij al onze activiteiten rekening met de impact ervan op onze omgeving. We opereren voorbij de waan van de dag, met de blik op morgen.

Duurzaam bouwen is in onze ogen niet ‘de omgeving zo min mogelijk belasten’. We streven naar een werkelijke bijdrage aan een betere wereld voor de generaties na ons. Daarom hebben wij in kaart gebracht in welke onderdelen van onze bedrijfsvoering we impactvolle veranderingen kunnen doorvoeren. Dat heeft geleid tot een model met drie pijlers; Leefomgeving, Mens en maatschappij en Toekomstbestendig ondernemen.